Son yıllarda artan mülteci göçüyle birlikte selefilik Almanya gündemine de girdi. Sosyal çevrelerinde yaşayan insanların aşırılık yanlısı olmasıyla Alman ailelerinde de radikalizminn arttığı gözlemlendi.

Selefilik akımınından etkilenen gençlerin birçoğu gönüllü olarak Suriye ve Irak’a gitmek istiyor veya gidiyorlar. Bu durumdaki gençlerin  yaş ortalaması gün geçtikçe düşüyor. Son 2-3 yıl içersinde yaş ortalaması 20’den 18’e düştü.

Yapılan araştırmalara göre;

  • Öğretmen ve okul psikologları selefi eğilimli çocukların artışından bahsediyor.
  • Bu tarz düşünceleri, ebeveyinlerinden alıyorlar.
  •  Bu durum sadece göçmen çocukları için geçerli değil.
  • Almanya’da yaklaşık 10 bin 300 selefi bulunuyor.
  • 1000 kişinin şiddete meyilli olduğu tahmin ediliyor.
  • 940 selefinin Suriye ve Irak’a savaşmak için gittiği biliniyor.

Selefi akımından etkilenen genç kızların sayısında artma gözlendi

Selefilik, gençler için bir fenomem haline gelmeye devam ederken buna bağlı olarak genç kadınlarda da sempatizan sayısı artıyor. Rakamlar bir kaç yıl önce yüzde 10 ile 15 arasında seyrederken, bu oran şimdilerde yüzde 30’a kadar yükseldi. Yapılan propagandalarda daha çok  kızların hedef alındığı ortaya çıktı.

Genç kadınlarda cihat için savaşmanın önemi anlatılarak, kahraman olacakları empoze ediliyor ve onlara mükafat olarak mücahitlerle evlenecekleri anlatılıyor.