Avukatların yaşadığı hak ihlallerinin yer aldığı bir raporda, OHAL boyunca 570 avukatın tutukladığı, bin 480 avukat hakkında da soruşturma açıldığı bilgisine yer verildi.

Raporda avukatların üstlerinin aranmasıyla sır saklama hükmünün ihlal edildiği ve mesleğe dair itibarın azaltılmaya, avukatların saygınlığının yok edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Avukatlara ilişkin hak ihlallerinin yer aldığı raporda, TBB’ye yönelik gerçekleşen saldırılarla farklı ve muhalif sese tahammülü olmayan iktidarın, meslek odalarını da toplumun birçok kesimine uyguladığı “yandaş” politikalarla dönüştürmeye çalıştığı vurgulandı.

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla hazırlanan raporun bazı bölümleri şöyle:

ADİL YARGILAMA ADALET VE DEMOKRASİNİN TEMEL KOŞULUDUR

“Avukatlar, her gün yeni bir hak ihlali ve mesleğe dönük saldırıyla yüzleşmektedir. OHAL ile avukatların maruz kaldığı hak ihlalleri her geçen gün artan bir boyut kazanmıştır. Neoliberalizmin olağan süreçleri avukatlık mesleğinde de kendini göstermiş, avukatlar işçileşirken, müvekkiller müşterileşmiştir. Adil yargılanma adaletin ve demokrasinin temel koşullarındandır. 5 Nisan Avukatlar Günü, tüm bu antidemokratik ve hukuka uygun olmayan uygulamalar son bulduğunda adalete yakışır şekilde kutlanacaktır

MÜVEKKİLLER MÜŞTERİ HALİNE GELDİ 

Hukukun üstünlüğü için savunma mekanizmasının güçlü olması gerektiği ve savunma hakkının kutsallığı unutulmuş; neoliberal politikalar müvekkilleri ‘müşteri’ haline getirmiştir. Müşteri haline gelen ve adalete duyduğu güven azalan müvekkiller ise her türlü sorunda avukatları suçlamakta ve dolayısıyla avukatlara yönelik fiziksel ve sözlü şiddet artmaktadır.

AVUKATLIK MESLEĞİ İKTİDARIN POLİTİKALARINA DİRENECEK

Hukuk devletinin temellerinden biri olan savunma hakkı, iktidar eliyle geleceksiz ve güvencesiz bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Demokratik bir ülkede savunma hakkı ne kadar güçlüyse, hukuksal sistem de o ölçüde güçlü kalacaktır. Avukatlık mesleği, iktidarın itibarsızlaştırma ve ötekileştirme süreçlerine direnecek, tarafsız ve güvenilir bir zeminde işlerliğini sürdürecektir.